Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
TRASTORNS DE LLENGUATGE
Diccionari

AFÀSIA

Trastorns d'atenció

Pèrdua o alteració adquirida del llenguatge produïda per lesió cerebral. N'hi ha de diversa tipologia segons les àrees i funcions afectades.

Trastorns de llenguatge
 • Afàsia de Broca ( motora) que afecta principalment el llenguatge expressiu i la lesió localitzada a la part inferior posterior del lòbul frontal de l'hemisferi dominant ( normalment l'esquerre )
 • Afàsia de Wernicke (sensorial) que afecta principalment la comprensió auditiva i la lesió localitzada a la regió temporal posterior de l'hemisferi esquerre.
 • Afàsia de conducció que implica una desconnexió entre l'àrea de Broca i de Wernicke.
 • Afàsia global que afecta totes les àrees de llenguatge de l'hemisferi esquerre
 • Afasies transcorticals quan les àrees de Broca i Wernicke no estan afectades i la repetició es conserva.
 • Afàsia anòmica que afecta la denominació
 • Afàsia subcortical

 

Trastorns d'aprenentatge

DISFÀSIA

Lesions cerebrals

Trastorn del desenvolupament del llenguatge sense evidència de lesió ni retard generalitzat de funcions intel·lectuals. Afecta un 5% de la població infantil. N'hi ha de diverses tipologies segons les funcions alterades:

Demències
 • Trastorns de comprensió auditiva
 • Agnòsia auditiva-verbal ( dèficit de decodificació vocal)
 • Trastorn de formulació ( dèficit de memòria auditiva seqüencial))
 • Trastorn de la organització del llenguatge
 • Dispràxia verbal o dislàlia
 • Trastorns mixtes
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar