Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH)
Diccionari

Aquest trastorn es caracteritza per desatenció, impulsivitat i hiperactivitat motora. S'han trobat components genètics però també pot ser conseqüència d'afectacions cerebrals frontals, anòxies perinatals greus i a exposició pre i post natal a neurotoxines.

Trastorns d'atenció

Els tres principals components d'aquest trastorn son: el dèficit d'inhibició de respostes, és a dir, a la dificultat de controlar les reaccions impulsives, l'alteració de la codificació en la memòria de treball i el dèficit de funcions executives corticals.

 

Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge

Es pot presentar amb predomini de dèficit d'atenció sense hiperactivitat, amb predomini d'hiperactivitat-impulsivitat o mixte. Moltes vegades va acompanyat d'altre trastorns de conducta i d'aprenentatge.

S'estima que presenten aquest trastorn entre un 3% i un 7% de la població infantil. Els nens i nenes que el pateixen solen tenir un nivell de intel·ligència normal o fins i tot superior.

Els nens amb predomini de hiperactivitat es detecten més fàcilment ja que són els típics nens molt moguts, que no poden estar quiets, ho remenen tot, els cauen les coses, etc. Els impulsius interrompen les converses, actuen i responen abans de pensar, els falta organització i planificació, diuen allò que els passa "pel cap" ...

Els nens amb predomini de dèficit d'atenció es distreuen fàcilment, sembla que no escoltin, qualsevol estímul els causa interferència, els és difícil obeir una sèrie d'ordres i a vegades no saben què havien de fer, no poden estar massa estona fent una mateixa tasca, etc.

En la majoria de casos, a l'escola no segueixen el ritme: estan a "la lluna", fan el pallasso, molesten els companys o s'aixequen contínuament i són qualificats de nens ximplets o problemàtics com si la seva conducta fos voluntària. El problema sobreafegit és que, si no es detecten a temps, aquest nens s'acostumen a fer el "seu paper" i acaben presentant trastorns d'aprenentatge i de conducta.

 

Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar