Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
LA NEUROPSICOLOGIA
Diccionari

La Neuropsicologia és una especialitat de la Psicologia que estudia les relacions entre cervell i la conducta. Té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives i conductuals resultants d'una afectació funcional i/o estructurals del sistema nerviós central.

Trastorns d'atenció

Al nostre país la Neuropsicologia va començar als anys 80 a l'hospital de Sant Pau i actualment, encara que no estigui reconeguda oficialment com a especialitat, ja existeix com a servei a la majoria d'hospitals i clíniques de Catalunya i ja som una colla els professionals privats que ens hi dediquem.

Trastorns de llenguatge

Gràcies a l'evolució de les tècniques de neuroimatge s'ha pogut estudiar el funcionament del cervell en viu, observant quines zones s'activen mentre es fan diverses tasques i així es poden confeccionar mapes de funcions cerebrals.

Trastorns d'aprenentatge

Per què ens cal conèixer com funciona el cervell? Doncs senzillament perquè en casos de malformacions, alteracions o lesions cerebrals en unes àrees determinades sabrem quina repercussió tindran sobre les funcions cognitives i la conducta: si hi haurà alteracions de llenguatge, de memòria, d'atenció, d'orientació, de control dels impulsos, etc. També sabrem quines funcions estan preservades i quins sistemes funcionals poden ajudar a la rehabilitació. I a viceversa: l'estudi d'aquestes funcions i les seves alteracions ens poden suggerir la presència d'una malformació o una alteració estructural.

Lesions cerebrals
Demències Com a prevenció del fracàs escolar el coneixement dels sistemes funcionals del cervell en la mainada ens pot ajudar a detectar petites disfuncions que poden provocar trastorns d'aprenentatge i fracàs escolar si no es tracten quan és hora. O simplement per curiositat: podem conèixer les nostres habilitats i dishabilitats i la manera de potenciar-les o millorar-les.
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar