Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat

MOTORA

Diccionari

Coordinació de moviments voluntaris

Equilibri

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar