Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat

LÒBUL TEMPORAL

Diccionari

Percepció auditiva

Percepció de cares

Memòria no verbal

Categorització d'objectes

Comprensió del llenguatge

Coneixement musical

Seqüenciació

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar