Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
LÒBUL PREFRONTAL
Diccionari

DORSOLATERAL

Memòria de funcionament ( Working)

Memòria contextual

Memòria de fonts

Memòria autobiogràfica

Funcions executives

Planificació

Càlcul mental

Criteri

Iniciativa

 

ORBITAL

Control conducta social

Hàbits

Patrons d'actuació

Sistemes de reforçament

Olfactòria complexa

 

LÍMBIC

Atenció

Motivació

Control emocional

Presa de decisions

Inhibició de respostes

Flexibilitat cognitiva

Creativitat

Raonament abstracte

Resolució de problemes
Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar