Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
LÒBUL PARIETAL
Diccionari

Percepció tàctil

Habilitats acadèmiques (lectura, escriptura, números)

Orientació i relacions visuoespacials

 

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

tornar