Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat

LÒBUL OCCIPITAL

Diccionari

Percepció visual

Reconeixement de paraules escrites

 

 

 

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

tornar