Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
LÒBUL FRONTAL PREMOTOR
Diccionari

Integració motora

Moviments voluntaris

Fluència verbal

Expressió del llenguatge

Seqüenciació

Programació

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar