Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat

DICCIONARI

Diccionari

AFÀSIA: Trastorn del llenguatge produïda per lesió cerebral

AGNÒSIA: Incapacitat per reconèixer un estímul familiar.

ALÈXIA. Pèrdua de la capacitat per llegir produïda per lesió cerebral.

AMNÈSIA. Incapacitat per recordar o per aprendre.

ANÒMIA. Dificultat en recuperar els noms des del lèxic.

ANÒXIA. Manca d'oxígen.

APRAXIA. Incapacitat per associar ordres motores a moviments complexos.

AXÓ. Prolongació de la neurona que transmet i condueix els impulsos nerviosos.

CRISI D'ABSÈNCIA. Pèrdua breu de consciència sense pèrdua del to postural.

CRISI DE GRAN MAL. Crisi generalitzada, amb pèrdua de consciència i caiguda

CRISI DE PETIT MAL. Absència breu que pot acompanyar-se d'automatismes.

DEFICIÈNCIA MENTAL. Incompetencia cognitiva global o disfunció difusa

DEMÈNCIA. Pèrdua de capacitats cognitives degut a lesió o disfunció adquirida.

DENDRITA. Ramificació de la neurona que rep els impulsos nerviosos

DISARTRIA. Dèficit motor de l'articulació de la parla resultant de lesió.

DISFÀSIA. Trastorn del desenvolupament del llenguatge.

DISCALCULIA. Trastorn de l'aprenentatge del càlcul

DISGRAFIA. Trastorn de l'aprenentatge de l'escriptura.

DISLÈXIA. Trastorn de l'aprenentatge de la lectura.

ECOLÀLIA. Repetició literal del que s'ha escoltat.

ECOPRAXIA. Repetició dels gestos que s'acaben e veure.

ENCEFALITIS. Inflamació de l'encèfal sovint deguda a una infecció vírica.

EPILÈPSIA. Trastorn convulsiu crònic.

HEMIPARÈSIA. Debilitat espàstica que afecta un costat del cos per lesió contralateral.

HEMIPLEGIA. Hemiparesia severa amb paràlisi completa de la mà.

HIDROCEFÀLIA. Acumulació de líquid cefaloraquidi en els ventricles cerebrals.

HIPERACTIVITAT. Activitat o inquietud motora excesiva.

PLASTICITAT. Capacitat de regeneració i reorganització cerebral.

PROSOPAGNOSIA. Incapacitat per reconèixer cares familiars.

SINCINÈSIA. Moviments involuntaris que fa una part del cos quan es mou l'altra.

VENTRICLES. Cavitats dins el cervell plenes de líquid cefaloraquidi.

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
Demències
Prevenció
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar