Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Diccionari

L'avaluació neuropsicològica té com a objectiu identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i les alteracions conductuals que es deriven de lesions o disfuncions cerebrals.

 

Trastorns d'atenció

L'avaluació neuropsicològica comporta fer un estudi de totes les funcions cognitives: llenguatge, funcions perceptives i visuoespacials, atenció, memòria, raonament, funcions executives, etc. per saber com funciona el cervell, determinar si hi ha alteracions o dèficits i dissenyar el tractament adequat. En la població normal l'estudi comparatiu d'aquestes funcions ens pot indicar les habilitats i dishabilitats específiques de cada individu de cares a adequar o millorar el rendiment acadèmic o professional.

Trastorns de llenguatge Un estudi neuropsicològic bàsic complet requereix de 4 a 6 hores d'exploració que inclouen l'elaboració d'un historial clínic i l'aplicació de tests i proves estandaritzades. Un cop acabat, confeccionem un informe amb els resultats, diagnòstic i recomanacions terapèutiques.
Trastorns d'aprenentatge
Lesions cerebrals
A diferència dels sistemes tradicionals que incideixen en els valors absoluts de les puntuacions de coeficients intel·lectuals o en els percentatges globals de deficiència, l'avaluació neuropsicològica es basa en valors relatius, en un sistema comparatiu entre funcions alterades i preservades, entre funcions d'hemisferi dret i esquerre, anteriors o posteriors... Un coeficient de 100 tant pot significar normalitat com amagar una disfàsia o dèficits importants visuoespacials.
Demències
Prevenció
PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL
Tornar