Neuropsicologia Avaluació Tractaments neuropsicologia@montserratjunque.cat
TRACTAMENT NEUROPSICOLÒGIC
Diccionari

El tractament neuropsicològic es pot dur a terme mitjançant l'estimulació o la rehabilitació de funcions cognitives. L'estimulació s'utilitza quan la funció encara no s'ha desenvolupat completament ( per exemple en trastorns d'aprenentatge o llenguatge en nens) o per mantenir-la ( tractament de demències ). La rehabilitació s'utilitza per recuperar les funcions afectades.

Trastorns d'atenció
Trastorns de llenguatge
Trastorns d'aprenentatge

L'avaluació i diagnòstic neuropsicològic ens determinen de quina manera hem d'establir el tractament més adient. Com sabem, la informació procedent de l'exterior arriba al cervell a través dels canals sensorials: vista, oïda, tacte, olfacte...Llavors aquesta informació es processa dins les àrees primàries i es transmet per la xarxa neuronal a les àrees circumdants fins arribar a les àrees d'associació. La neurona és una cèl·lula semblant a un arbret mínuscul amb moltes branques anomenades dendrites. Quan és tendre, cada vegada que rep informació nova, crea una nova branca que empalma amb una altra neurona i aquesta amb una altra, i amb una altra, així, com una xarxa elèctrica la informació rebuda es transmet a diferents zones del cervell. El creixement de les dendrites fa augmentar la densitat neuronal que és la que determina la capacitat intel·lectual. Aquest fenòmen és l'anomenada plasticitat cerebral. A mida que va madurant, les branques de la neurona es recobreixen amb una capa de mielina que obstaculitza la formació de noves dendrites i de noves connexions. Per això és convenient estimular les funcions cognitives abans que hagi acabat de madurar la zona cerebral corresponent. Tots els trastorns de llenguatge, d'aprenentatge, d'atenció, etc. tenen millor pronòstic i probabilitats de resolució si el tractament s'estableix de manera precoç. El tractament neuropsicològic basat en l'estimulació de funcions provoca el creixement dendrític i, per tant, la modificació de l'estructura cerebral corresponent. L'estesa tendència a no prendre mesures quan s'observa un petit problema esperant que el nen "maduri" fa que quan arriba a mans d'un professional ja sigui massa tard per obtenir els resultats òptims.

Lesions cerebrals
Demències
Prevenció

En casos de lesions cerebrals per causes diverses es produeix la mort de neurones o de part d'elles i així una àrea del cervell queda desconnectada i s'altera la funció que estava fent. Si seguim l'exemple de l'arbre, ho podríem comparar a una poda regenerativa després d'una malaltia: les branques tornen a brotar de les parts on encara hi queda saba i tornen a establir noves connexions cada vegada que reben estímuls fins que es tornen a endurir. Així que, després d'una lesió, hi ha un període de temps en què la plasticitat cerebral torna a ser molt elevada i que s'ha d'aprofitar per començar el tractament de rehabilitació.
Algunes vegades no és possible que la zona lesionada assumeixi les mateixes funcions que estava fent i llavors s'ha de buscar un sistema funcional alternatiu.

Els programes informàtics constitueixen una gran ajuda per dur a terme l'estimulació i rehabilitació neuropsicològica ja que es poden adaptar directament al funcionament cerebral: presentació d'estímuls visuals, verbals o mixtes, seqüencialment o globalment, repetició, inclusió de interferències, adaptació de la velocitat, control de respostes positives i d'errors, etc.

PREFRONTAL FRONTAL MOTORA SENSORIAL TEMPORAL PARIETAL OCCIPITAL CEREBEL

Tornar